Çalışmalar

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI

Öğrenci Adı

Tez Başlığı

Fuat POLAT

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Derslerinde Kullanılan Grafikleri Okuma Becerileri ve Grafiklere Yönelik Görüşleri (2016)

Serap YETİŞ

İlköğretim Öğrencilerinin Grafik Okuryazarlığı ve Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Grafik Türlerine Yönelik Tutumları (Devam Ediyor)

Ayşegül NAVRUZ

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Grafiklere Yönelik Tutumları ve Grafik Okuma Becerileri (Devam Ediyor)

Kadir KOÇ

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Meslek Tercih Nedenleri Bağlamında Mesleki Doyum Düzeylerinin ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumlarının Değişimi (Devam Ediyor)

TAMAMLANAN PROJELER

Proje Başlığı

Destekleyen Kurum(lar)

Proje Türü ve Yıllar

Alan Altında Kuantum Telinde

Eksitonik Bağlanma

Cumhuriyet Üniversitesi

Araştırma Fon Saymanlığı (F 102)

Yüksek Lisans Tez Projesi

2000 - 2002

HAKEMLİK GÖREVLERİ

· International Journal of Science and Mathematics Education (IJSME)

· Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB)

· Eğitim ve Bilim Dergisi

· Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

· Kastamonu Eğitim (KEF) Dergisi

· Cumhuriyet Eğitim Dergisi (Cumhuriyet International Journal of Education)