Çalışmalar

 PROJELER

Proje Başlığı

Destekleyen Kurum(lar)

Proje Türü ve Yılları

Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III

 

TÜBİTAK

Tübitak 4004 –Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

2019

Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II

 

TÜBİTAK

Tübitak 4004 –Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

2018

Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

 

TÜBİTAK

Tübitak 4004 –Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

2017

Alan Altında Kuantum Telinde

Eksitonik Bağlanma

Cumhuriyet Üniversitesi

Araştırma Fon Saymanlığı (F 102)

Yüksek Lisans Tez Projesi

2000 - 2002

HAKEMLİK GÖREVLERİ

· International Journal of Science and Mathematics Education (IJSME)

· Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB)

· Eğitim ve Bilim Dergisi

· Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

· Kastamonu Eğitim (KEF) Dergisi

· Cumhuriyet Eğitim Dergisi (Cumhuriyet International Journal of Education)

LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIKLARI

Öğrenci Adı

Tez Türü/Yılı

Tez Başlığı

Fuat POLAT

Yüksek Lisans/

2016

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Derslerinde Kullanılan Grafikleri Okuma Becerileri ve Grafiklere Yönelik Görüşleri

Ayşegül NAVRUZ

Yüksek Lisans/

Devam Ediyor

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Grafiklere Yönelik Tutumları ve Grafik Okuma Becerileri